7 jól ismert szimbólum, melynek valódi jelentéséről vajmi keveset tudtunk korábban

Mindennap ezer és ezer különféle szimbólummal találkozunk a nagyvilágban, melyek többségének jelentését gyakorlatilag zsigerből tudjuk. Ezeket nem tanította külön nekünk senki, egyszerűen a mindennapi életünk kényszerített rá, hogy tisztában legyünk a jelentésükkel. De hogyan is jöhettek létre? Miből tevődik össze például a bekapcsoló és kikapcsológombokon található különös szimbólum? A következőkben (többek közt) ez is kiderül…

1.  És jel (,,&”)

Az et jel, és jel vagy ampersand (&) egy logogramma, ami az „és” kötőszót jelöli. A jel a latin et (és) betűiből álló ligatúra.

2.  Szív szimbólum (❤)

A szív szimbólum esetében a dolgok már kevésbé egyértelműek. Az ugyebár elsőre is világos, hogy maga a szimbólum a legkevésbé hasonlít az emberi szív formájára, de hogy pontosan honnan is jött akkor ez a jel, arra többféle magyarázat is létezik:

  • egyes teóriák szerint az udvarló hattyúkat szimbolizálják, akik együtt maradhatnak életben és lehetnek boldogok.
  • egy másik hipotézis szerint a női medence anatómiáját szimbolizálja, vagyis gyakorlatilag az élet bölcsőjét, ahonnan mindannyian származunk.
  • egy harmadik magyarázat lehet továbbá a borostyánlevél, melynek szintén hasonló alakja van és számos görög vázán például a felismerhetetlenségig hasonlóra rajzolták őket.

3.  Bluetooth szimbólum

A név Harald Blåtand (I. Harald dán király) dán király nevének angol változata, aki 958-tól, illetve 976-tól 986-ig volt Dánia és Norvégia uralkodója, és nagyon szerette az áfonyát, ezért kék lett a foga. Harald arról volt nevezetes, hogy egyesítette a lázongó dán, norvég és svéd törzseket. Ehhez hasonlóan a Bluetooth-t is arra szánták, hogy egyesítsen és összekössön olyan különböző eszközöket, mint a számítógép vagy a mobiltelefon. A Bluetooth logója a H és B betűknek megfelelő skandináv rúnákat, a Haglazt és a Berkanant idézi.

4.  Orvosi szimbólum (Caduceus)

A hetedik században a caduceus a korai nyugati orvoslás szimbóluma lett, elsősorban az alkímia és a hermetikus asztrológia elvei nyomán, amely a bolygókat és csillagokat gyógyerőként használta a betegségek leküzdésében. A caduceust – igen helytelenül – gyakran összekeverik Aszklépiusz botjával – Aszklépiusz botja valódi orvosi szimbólum, míg a caduceus a kereskedelem megjelenítője. Történelmileg e két asztrológiai jel egymástól teljesen eltérő tartalommal bír az alkímia és a csillagászat elvei alapján. Néha a caduceus egybefonódó kígyó alakjait a DNS dupla-helixéhez is hasonlíthatjuk.

5.  Be/kikapcsológomb szimbólum

Ennek előzményeihez pedig egészen a II. világháborúhoz kell visszamennünk, amikor a mérnököknek egy minden nyelven érthető szimbólumot kellett kitalálniuk a bekapcsoló gombok felületére. Erre pedig a kettes számrendszer volt a legalkalmasabb, ezért is kapta a bekapcsolt állapot az 1-es, míg a kikapcsolt állapot a 0-ás gombot. Azonban a szimbólum egyéb jelentéssel is bír. A régebbi ki-be kapcsoló gombokon még egymástól külön szerepelt az 1 és a 0, melynek jelentése legkönnyebben úgy volt értelmezhető, hogy az 1-es állapotban az elektromos áram továbbításra kerül, míg 0-ás állapotban egyáltalán nem kerül továbbításra elektromos áram.

6.  Béke jel (☮️)

A jelképet a kozmetikázott történelem szerint először Gerald Holton grafikus vetette papírra 1958. február 21.-én a “Campaign for Nuclear Disarmament” brit szervezet számára, akik elméletileg a nukleáris fegyverkezés elleni tiltakozást tűzték ki céljuknak. Holton kijelentése szerint a jel egy kétségbeesett embert akar ábrázolni, aki félig leereszti a karját, úgy mint Francisco de Goya kivégzőosztagot ábrázoló képén. Azonban ha utánanézünk ennek a képnek, azt láthatjuk, hogy rajta a kétségbe esett célszemély felfelé emeli kezét! Így ha bárhogy is ráakarnánk illeszteni az alakzatra a mintaszemélyt, azt csak egy pózban tehetnénk: fejjel lefelé!

7.  ,,Oké” szimbólum

A világ legtöbb részén ezt a kézmozdulatot a ,,rendben” szó gesztusaként értelmezzük, azonban ez nem mindenhol van így. Franciaországban például amolyan szitokszóként használják arra az emberre, aki szerintük egy nulla. Keletkezéséről számos elmélet létezik, ezek közülük jelenleg a legelfogadottabbak:

  • egyes elmélet szerint Martin Van Buren, Amerika 8. elnöke használta ezt először, aki kampányában arra igyekezett utalni, hogy minden rendben lesz a jövőben, kezével pedig ezt az ominózus jelet formálta közben.
  • egy másik teória szerint az Egyesült Államok 7. elnöke, Andrew Jackson használta először, aki az angol minden rendben (all correct) kifejezést gyakran írta úgy, hogy ,,Oll korrect”, melynek rövidítése volt értelemszerűen az ,,OK” szó, amit ugyebár maga a kézmozdulat is szimbolizál.
  • egy harmadik magyarázat szerint az ,,OK” szimbólum nem más, mint egy rituális mozdulat a buddhizmus és hinduizmus területein. Ez a jel szimbolizálja a tanulást és a tudást, Buddhát is sokszor ábrázoltak úgy a történelem során, hogy ezt a jelet formálta kezeivel.

Similar Posts